Skip to content

31/05/2021 News

Total se spreminja in postaja TotalEnergies

Na redni in izredni skupščini delničarjev 28. maja so delničarji skoraj soglasno potrdili sklep o spremembi imena podjetja iz Total v TotalEnergies in s tem v njegovi identiteti zasidrali strateško preobrazbo v široko energetsko družbo. Skupaj s to spremembo imena TotalEnergies sprejema novo vizualno identiteto.

TotalEnergies logo

»Energija je življenje. Vsi jo potrebujemo in je vir napredka. Zaradi tega se danes, da bi prispevali k trajnostnemu razvoju planeta, ki se spopada s podnebnimi izzivi, skupaj podajamo na pot k novim energijam. Energija se na novo izumlja in to potovanje energije je tudi naše potovanje. Naša ambicija je biti igralec svetovnega razreda v pretvorbi energije. Zato se Total spreminja in postaja TotalEnergies,« pravi Patrick Pouyanné, predsednik in izvršilni direktor TotalEnergies. 

To novo ime in nova vizualna podoba predstavljata odločno zastavljeno smer TotalEnergies: široko energetsko podjetje, ki se zavzema za proizvodnjo in zagotavljanje energij, ki so vedno bolj dostopne, zanesljive in čiste.

TotalEnergies pictograms

O TotalEnergies

TotalEnergies je široko energetsko podjetje, ki proizvaja in trži energije v svetovnem merilu: nafta in biogoriva, zemeljski plin in zeleni plini, obnovljivi viri energije in elektrika. Naših 105.000 zaposlenih se zavzema za energijo, ki je vedno bolj cenovno ugodna, čista, zanesljiva in dostopna čim večjemu številu ljudi. TotalEnergies je podjetje, ki je aktivno v več kot 130 državah, ter v središče svojih projektov in dejavnosti postavlja trajnostni razvoj v vseh razsežnostih, da prispeva k splošni blaginji.