Skip to content

Splošni pogoji in določbe uporabe

Dobrodošli na spletni strani https://totalenergies.si. Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali, razumeli in brez omejitev ali zadržkov sprejeli Splošne pogoje in določbe uporabe, ter Politiko varstva osebnih podatkov. Ne pozabite, da bodo za druge spletne strani skupine TotalEnergies veljali drugačni pogoji in določbe, politika v zvezi z varstvom osebnih podatkov pa se nanaša na te spletne strani. Priporočamo, da pazljivo preberete njihova pravna obvestila.

1. Identiteta

Podjetje, ki objavlja spletno stran (od tu “podjetje”):

TotalEnergies Marketing Adria

Sedež podjetja: Cesta v Kleče 12Cesta v Kleče 12

Vrsta podjetja: DOO

Delniški kapital: 200.000 EUR

Register za prodajo in podjetja: Okrožno sodišče v Ljubljani

VAT No: 99588749

E-mail: [email protected]

Telefonska številka: + 386 1 510 34 03

Direktor publikacije: Priscilia Dubocage 

 

Izdanje spletne strani:

TotalEnergies SE s kapitalom v višini 6.030.629.587,50 €, katerega sedež se nahaja na naslovu Tour Coupole – 2 Place Jean Millier – 92078 Paris La Defense Cedex – Francija in je vpisano v Trgovinski in komercialni register Nanterre pod številko 542 051 180. Davčna številka: FR 59 542 051 180.

Lokalno:

RADOMIR STANKOVIĆ PR, RS CONSULTING AGENCIJA, preduzetnik, čije se sedišta nalazi na adresi Todora Dukina 64a, 11000 Beograd,
R. Srbija

Upisan u Agenciji za privredne registre pod brojem BP 153434/2007
Broj telefona:  +381 653232032

Izrada internet stranice: RS Consulting www.rsconsulting.rs  

Gostovanje:

Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany
Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA 
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Telefon: +1 617-588-9600

Podjetja v skupini TotalEnergies imajo lasten pravni obstoj in neodvisen pravni status. Podjetje, ki izdaja to spletno stran, spada v skupino TotalEnergies. Včasih se zavoljo prikladnosti na tej spletni strani uporabljata izraza “TotalEnergies ” in “skupina TotalEnergies”, kjer je mišljeno TotalEnergies SE (holdinška družba) skupaj s podružnicami in hčerinskimi podjetji. Podobno izrazi „mi“, „nas“, „naše“ pomenijo Podjetje, ali katero koli podjetje v skupini TotalEnergies na splošno, ali pa eno izmed tistih, ki delajo za njih. Ti izrazi se uporabljajo tudi, kadar identifikacija določenega podjetja ali podjetij ne služi nobenemu pravemu namenu. Niti ni na podlagi teh izrazov mogoče sklepati, ali so TotalEnergies SE, ali katera koli izmed podružnic ali hčerinskih podjetij vpletena v posel ali upravo katere koli druge skupine TotalEnergies.

2. Informacije o dejavnosti

Spletna stran predstavlja informacije o določenih dejavnostih Podjetja in skupine TotalEnergies. Podjetje lahko prilagodi informacije na tej spletni strani kadar koli, brez predhodnega obvestila. Te informacije so dane kot splošne informacije brez garancije, da so primerne za kakršen koli specifični namen.

3. Intelektualna lastnina

3.1. Lastnina podjetja

3.1.1 Vse informacije ali dokumenti (besedilo, animacija ali statične slike, podatkovne baze, zvoki, fotografije, sposobnost ali navedbe izdelkov), ki so shranjene na spletni strani, kot tudi elementi, ki so ustvarjeni za spletno stran in zadevajo njeno osnovno strukturo so last Podjetja, ali podjetij znotraj skupine TotalEnergies in so predmet njihove pravice do uporabe, podvajanja ali komunikacije.

3.1.2 Ti podatki, dokumenti in posamezne točke so predmet zakonov za zaščito avtorskih pravic, kolikor so bili objavljeni preko te Spletne strani. Glede na lastniške pravice nobeni stranki ni bilo dano dovoljenje za katero koli pravico razen, da si ogleduje spletno stran.

3.1.3 Podvajanje dokumentov na spletni strani je dovoljeno samo kot podatki za osebno in zasebno uporabo. Vsako podvajanje ali uporaba kopij, narejenih za kakršen koli drug namen, je uradno prepovedana in je predmet predhodnega in uradnega pooblastila Podjetja. Dovoljeno podvajanje informacij s te spletne strani mora vedno vključevati navedbo vira in primerne reference glede lastnine.

3.2. Prepoznavne oznake

Če ni navedeno drugače so imena podjetij, logotipi, izdelki ali blagovne znamke navedene na spletni strani last podjetja ali podjetij znotraj skupine TotalEnergies in so predmet njihovih pravic do uporabe, podvajanja ali predstavitve/komunikacije javnosti. Ne smete ji uporabiti brez predhodnega pisnega pooblastila od Podjetja.

3.3. Podatkovne baze

Podjetje je upravitelj podatkovnih baz na strani in je lastnik vsakršnih podatkovnih baz, ki so na voljo. Izvlečki ali ponovna uporaba večjih kvalitativnih ali kvantitativnih delov teh podatkovnih baz ni dovoljena, niti za zasebno uporabo.

4. Vaše dejavnosti  
4.1 Pravica do uporabe informacij

Vsak obiskovalec na tej spletni strani priznava podjetju vse prenosljive pravice v zvezi z navedenimi informacijami in pooblašča Podjetje za njihovo uporabo. Informacije, ki jih posredujejo obiskovalci, se ne smatrajo kot zaupne. Vendar so navedene informacije po veljavnem zakonu opredeljene kot osebni podatki, kar pomeni, da jih moramo obdelovati v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, ki se nanaša na to spletno stran.

4.2. Skladnost z zakoni

 Vsak obiskovalec na tej spletni strani potrjuje tudi, da soglaša s temi merili in s tekočimi zakoni in ima posebej:

  • sposobnosti in sredstva za dostop in uporabo te spletne strani.
  • Je preveril, da IT konfiguracija, ki jo uporablja, ne vsebuje nobenih virusov in, da popolnoma deluje
  • Daje Podjetju in partnerjem, kjer je to relevantno, pravico do uporabe posredovanih informacij (razen podatkov, ki so osebne narave).
  • Bo hranil zaupne in je tako odgovoren za uporabo in varnost kod in gesel za dostop, katere podjetje pošlje kot možnost dostopa do določenih delov. Podjetje si pridržuje pravico do suspendiranja vašega dostopa na Spletno stran v primeru goljufive uporabe ali namena k takšni ob navedenem dostopu.

5. Spletne (hiper) povezave 

5.1. Aktivacija hiperpovezav Podjetje uradno zavrača vsakršno odgovornost za strani, s katerimi se povezuje preko hiperpovezav. Navedene povezave so na voljo obiskovalcem te spletne strani kot storitev. Prosimo obrnite se na splošne pogoje in določbe, ter na politiko varstva osebnih podatkov glede spletnih strani, da boste bolje razumeli njihovo dejavnost. Odločitev za uporabo povezav je docela stvar uporabnikov spletnih strani. Mi lahko kadar koli prilagodimo ali izbrišemo povezavo na to Spletno stran.

5.2. Pooblastilo za povezavo Če želite ustvariti hiperpovezavo na našo spletno stran, boste morali za to predhodno pridobiti pisno pooblastilo od Podjetja, preko podatkov za stik, navedenih na koncu tega dokumenta.
 

6. Uradno obvestilo

6.1. Informacije

6.1.1 Informacije, ki jih podajamo na tem strežniku www (World Wide Web) so podane v dobri veri.

6.1.2 Kot objavljene na spletni strani se te informacije smatrajo za točne. Vendar podjetje niti ne trdi, niti ne jamči, da so podatki celotni ali točni. Vsakršno zanašanje nanje je predmet vaše lastne odgovornosti. Podatki so navedeni pod pogojem, da vi, ali katera koli druga oseba, ki te podatke prejema, lahko določa njihov interes za določen namen uporabe. Pod nobenim pogojem ne bo podjetje sprejelo odgovornosti za poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi zanašanja na dane informacije, njihovo uporabo, ali uporabo izdelkov, na katere se nanašajo.

6.1.3 Informacije se ne smatrajo kot priporočilo za uporabo informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali formul, ki so kljubujejo patentom, avtorskim pravicam ali registrirani blagovni znamki. Podjetje zavrača vsakršno eksplicitno ali implicitno odgovornost v primeru, da uporaba informacij kljubuje patentom, avtorskim pravicam ali registrirani blagovni znamki.

6.1.4 Podjetje skupaj z vsemi podružnicami in hčerinskimi podjetji, ki so posredno ali neposredno v lasti Podjetja v skupini TotalEnergies, kategorično zavrača vsakršno interpretacijo, ki bi vsebino te spletne strani obravnavala kot prodajne ponudbe ali spodbujanje k nakupu delnic ali drugih navedenih ali ne navedenih tveganih varnosti..

6.1.5 Ne dajemo nobenega eksplicitnega ali implicitnega jamstva glede komercialne narave navedenih informacij ali njihove primernosti za določen namen, kar velja tudi za izdelke, na katere se informacije nanašajo.

6.1.6 Podjetje pod nobenim pogojem ne bo dogovorno za posodabljanje ali za popravljanje informacij, katere objavlja na internetu ali na spletnih straneh. Podobno si Podjetje pridržuje pravico do dopolnjevanja ali spreminjanja vsebine svoje Spletne strani kadar koli, brez predhodnega obvestila.

6.2. Izjave na osnovi predvidevanja

6.2.1 Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo izjave na osnovi predvidevanja glede finančnega položaja, rezultate delovanja, dejavnosti ali industrijsko strategijo podjetja, TotalEnergies SE in /ali podjetja skupine TotalEnergies. Te izjave so lahko predmet tveganja in negotovosti. Te izjave temeljijo na verjetjih in sklepih uprave, ter na informacijah, ki so upravi trenutno na voljo. Izjave predvidevanja vključujejo informacije glede napovedi, projekcij, predvidevanih sinergij in druge informacije glede možnih ali predpostavljenih rezultatov, ter jim lahko predhodijo, sledijo ali so vključeni izrazi, kot je „verjame“, „pričakuje“, „predvideva“, „namerava“, „planira“, „cilja“, „ocenjuje“ in podobno. Izjave predvidevanja niso zagotovila, niti rezultati ali vrednostne izjave. Vključujejo tveganja, negotovosti in predpostavke. Bodoči rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki jih izražajo te izjave predvidevanja. Mnogi faktorji, ki bodo določili te rezultate in vrednosti so izven sposobnosti podjetja za nadzor ali predvidevanje.

6.2.2 Dokumenti, ki so vključeni na tej spletni strani lahko vsebujejo izjave predvidevanja Skupine (vključno s cilji in trendi), kot tudi izjave predvidevanja v smislu Private Securities Litigation Reform Act iz 1995 (ZDA), predvsem z ozirom na finančno stanje, rezultate dejanj, posla strategije in načrtov TotalEnergies. Te izjave ne predstavljajo napovedi v smislu Evropske uredbe št. 809/2004. Informacije predvidevanja, ki so vključene v te dokumente temeljijo na številnih ekonomskih podatkih in predpostavkah, ki so dane v nekem ekonomskem, kompetitivnem ali regulativnem okolju. V bodoče se lahko izkažejo za netočne in so predmet številnih faktorjev tveganja, ki lahko vodijo k znatni razliki med dejanskimi rezultati in predvidenimi, vključno z nihanjem valute, ceno bencinskih izdelkov, sposobnostjo dojemanja znižanja stroškov in delovnih učinkovitosti brez nepotrebnih motenj pri poslu, upoštevanjem pravil varovanja okolja, ter splošnih ekonomskih in poslovnih pogojev. Določene finančne informacije temeljijo na ocenah, posebno pri presoji povratne vrednosti lastnine in potencialno prizadetost lastnine v zvezi s tem.

Niti TotalEnergies, niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za redno javno posodabljanje katere koli izjave predvidevanja, ciljev ali trendov, ki so navedeni v teh dokumentih, ne glede na to, ali gre za novo informacijo, bodoče dogodke ali drugo. Več informacij o faktorjih, tveganjih in negotovosti, ki bi lahko prizadevale finančne rezultate Podjetja, ali dejavnosti Skupine, je podanih v več nedavnih Dokumentih za registracijo, napisanih v francoščini, ki jih ima Podjetje vložene pri Autorité des Marchés Financiers, ter v letnem poročilu, na izpolnjenem obrazcu Form 20-F izdanem pri United States Securities in Exchange Commission (Svet ZDA glede varnosti in menjave) (“SEC”).

7. Razpoložljivost

Podjetje ne zagotavlja, da bo Spletna stran delovala brez motenj, da delujejo strežniki, ki zagotavljajo dostop do nje ali, da strani tretje stranke, na katere se navezujejo hiperpovezave, ne vsebujejo virusov.

8. Posodobitev pogojev in določb uporabe spletnih strani in veljavnega zakona

Podjetje lahko kadar koli posodablja te pogoje uporabe na spletni strani. Posledično vas vabimo k rednemu pregledu najnovejših Pogojev Uporabe in učinkov. Ti splošni pogoji uporabe spletne strani so predmet veljavnih zakonov.

9. Podatki za stik

Glede vseh vprašanj v zvezi s pogoji uporabe spletne strani se lahko pozanimate po e-pošti na [email protected] ali po pošti na naslednjem naslovu:
TotalEnergies Marketing Adria, Cesta v Kleče 12, Slovenia.

Oddelek/ime storitve: uprava