Skip to content

Specialne tekočine

Zakaj izbrati posebne tekočine TotalEnergies?

Oddelek za posebne tekočine TotalEnergies deluje na trgu posebnih ogljikovodikov. Proizvajamo in tržimo aromatska in nearomatska topila, ki se uporabljajo v različnih segmentih industrije.
Naša tehnologija hidrodearomatizacije (HDA) in natančno določeni postopki destilacije nam omogočajo proizvodnjo topil visoke čistosti z zelo nizko vsebnostjo aromatov (praktično deklariranih kot izdelki brez arome) v naših tovarnah v mestih Oudalu v Franciji in Bayport v ZDA.
Proizvodni proces je sestavljen iz dveh glavnih korakov:

  • hidrogeniranje pod visokim pritiskom, ki v celoti omogoči nasičenost aromatskih molekul, kar nadalje povzroči zelo visoko stopnjo čistosti izdelkov in
  • natančno definirani procesi destilacije, ki omogočajo prilagajanje tekočin zahtevam kupca glede: točke vžiga, viskoznosti, strditve/krčenja in izjemne topnosti.
     

Z raznolikimi in celovitimi rešitvami TotalEnergies Fluids zagotavlja podporo svojim profesionalnim strankam pri razvoju njihovega poslovanja.

Topila se proizvajajo v tovarnah v mestih Oudalu (Francija) in Bayport (ZDA) ter se tržijo v več kot 70 državah prek mreže predanih strokovnjakov v naših podružnicah.

Naša visokotlačna tehnologija hidrogeniranja nam omogoča obdelavo širokega nabora surovin in pripravo izdelkov, ki združujejo visoko učinkovitost in čistost.

V vsakem trenutku smo vam pripravljeni prisluhniti in vam svetovati glede izzivov, s katerimi se srečujete v proizvodnem procesu ... Da bi ohranili takšen odnos, stavimo na inovativnost in kakovost naših izdelkov ter storitev.

V skladu s strategijo TotalEnergies za proizvodnjo vedno čistejših ogljikovodikovih tekočin se osredotočamo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz naših objektov in logističnih operacij.

Ne glede na področje vaše dejavnosti, kjerkoli že ste, se lahko na nas zanesete.