Skip to content

Izjava o dostopnosti

TotalEnergies se zavezuje k zagotovitvi dostopnosti svojega spletnega mesta na internetu, intranetu in ekstranetu v skladu s 47. členom zakona št. 2005-102 z dne 11. februarja 2005.
Za ta namen izvaja naslednjo strategijo in ukrepe:

Ta izjava o dostopnosti velja za www.totalenergies.si

Stanje skladnosti

Spletno mesto www.totalenergies.si je delno usklajeno z različico 4.1 Smernic za splošno dostopnost (RGAA) zaradi neskladnosti in izjem, ki so navedene v nadaljevanju.

Rezultati preizkusa

Spletno mesto [] je oblikovano s pomočjo orodja za izdelavo spletnih mest TotalEnergies, ki družbi TotalEnergies omogoča ustvarjanje številnih spletnih mest na podlagi iste strukture. Vsi sestavni deli, ki jih je mogoče objaviti s pomočjo tega orodja za izdelavo spletnih mest, so vidni prek demonstratorja.
Na orodju za izdelavo spletnih mest so opravljena obsežna dela v zvezi z dostopnostjo, kar pomeni, da struktura vseh spletnih mest, ki so oblikovana v orodju za izdelavo spletnih mest, ima isto raven dostopnosti kot demonstrator.
Izvedba revizije skladnosti s Smernicami RGAA za vsako od 194 izdelanih spletnih mest (še več jih bo v prihodnosti) prek orodja za izdelavo spletnih mest predstavlja nesorazmerno obremenitev.

Revizija skladnosti družbe Atalan je zato opravljena na demonstratorju, izložbenem spletnem mestu za orodje za izdelavo spletnih mest. Ugotovljeno je naslednje:

 • izpolnjeno je 76% kriterijev različice 4.1 Smernic RGAA.

Treba je upoštevati, da revizija ni obsegala uredniških vsebin spletnega mesta (članke, novice, dogodke itn.). Za zagotovitev visoke ravni dostopnosti do uredniških vsebin je družba Total uvedla naslednje ukrepe:

 • preverjanje, ali vmesnik za posodobitev uredniških vsebin omogoča dostopno nalaganje vsebine in vključitev pomoči za dostopne vhodne podatke;
 • vključitev vseh pravil za dostopnost uredniških vsebin v vodnik za prispevke, ki se zagotovi uredniškim ekipam;
 • delavnice za večjo ozaveščenost o dostopnosti uredniških vsebin;
 • z digitalnim upravljanjem so izvedene naključne revizije dostopnosti uredniških vsebin spletnih mest, oblikovanih v orodju za izdelavo spletnih mest, z opozorili, ki so namenjena upraviteljem spletnih mest, kadar je zaznana nedostopna vsebina.
 • Nedostopna vsebina

Podrobnosti o neskladnostih

Med revizijo dostopnosti demonstratorja so naslednji kriteriji zaznani kot neskladni:

 • 1.2    Ali je tehnična pomoč pravilno prezrla vsako okrasno sliko?
 • 2.1    Ali vsak spletni okvir ima naslov okvirja?
 • 3.2    Ali je kontrast med barvo besedila in barvo ozadja zadosten na vsaki spletni strani (razen v posebnih primerih)?
 • 3.3    Ali so barve, ki so uporabljene v sestavnih delih vmesnika ali grafičnih elementih, ki vsebujejo informacije, zadostno kontrastirane (razen v posebnih primerih)?
 • 7.1    Če je treba, ali je vsak skript združljiv s tehnično pomočjo?
 • 7.3    Ali je vsak skript mogoče nadzorovati prek tipkovnice in z vsemi kazalnimi napravami (razen v posebnih primerih)?
 • 8.7    Ali je vsaka sprememba jezika na vsaki spletni strani nakazana v izvorni kodi (razen v posebnih primerih)?
 • 8.9    Oznake na vsaki spletni strani se ne bi smele uporabljati zgolj za predstavitvene namene. Ali je to pravilo upoštevano?
 • 9.1    Ali so informacije na vsaki spletni strani strukturirane glede na ustrezno uporabo naslova strani?
 • 9.2    Ali je struktura vseh spletnih strani dosledna (z izjemo posebnih primerov)?
 • 10.1    Ali so za nadzor predstavitve informacij na spletnem mestu uporabljene datoteke s slogi?
 • 10.10    Informacije na vsaki spletni strani se ne smejo navajati zgolj glede na obliko, velikost ali položaj. Ali je to pravilo smiselno upoštevano?
 • 11.9    Ali je naslov vsakega gumba relevanten v vsakem obrazcu (z izjemo posebnih primerov)?
 • 11.13    Ali je rezultat vhodnega obrazca mogoče uganiti za namen omogočanja samodejnega izpolnjevanja z uporabniškimi podatki?
 • 13.3    Če je treba, ali na vsaki spletni strani vsak preneseni dokument ima dostopno različico (z izjemo posebnih primerov)?

Izjeme za nesorazmerno obremenitev

 • Popravek napak veljavnosti kode (kriterij 8.2) je količinsko opredeljen in ocenjen kot nesorazmerna obremenitev v trenutnem stanju platforme.
 • Naslednji sestavni deli, ki so na voljo v orodju za izdelavo spletnih mest (treba je upoštevati, da ti sestavni deli nujno niso prisotni na tem spletnem mestu) niso bili predmet revizije, saj se redko uporabljajo, ali niso popravljeni, ker popravek pomeni preveliko obremenitev glede na pogostost uporabe teh sestavnih delov:
  • zvočni blok (redka uporaba, nefunkcionalen),
  • drsnik objav (redka uporaba, obsojen na ukinitev),
  • primerjalna preglednica (redka uporaba, v načrtu za preoblikovanje),
  • pogojna raziskava (redka uporaba, nefunkcionalen),
  • stran s seznamom, ki ga je možno filtrirati.

Vsebine, ki niso predmet obveznosti v zvezi z dostopnostjo

 • Orodje Tealium za upravljanje piškotkov
 • Gumb za skupno rabo AddThis
 • Sistem Google ReCaptcha
 • Predvajalnik videoposnetkov Damdy (Wedia)

Objava te izjave o dostopnosti

Ta izjava je objavljena 12. 4. 2021.

Tehnologije za izvedbo www.totalenergies.si

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Testno okolje

Preverjanja zapisa vsebin so izvedena na podlagi kombinacij, ki so navedene v Smernicah RGAA 4.1, referenčni osnovi, z naslednjimi različicami:

 • Firefox 86,
 • NVDA 2020.3,
 • JAWS 2020,
 • Android Talkback.

Orodja za oceno dostopnosti

 • Color Contrast Analyser
 • Orodja za razvoj Firefox
 • Web Developer (razširitve Firefox)

Strani demonstratorja, ki so bile predmet preverjanja skladnosti

Vzorec, na podlagi katerega je bila opravljena revizija, ne vsebuje obveznih strani, opredeljenih v Smernicah RGAA.

 1. Domov
 2. Stik
 3. Pravno obvestilo
 4. Dostopnost
 5. Zemljevid spletnega mesta
 6. Naslovnica z eno povezavo (vrtiljak)
 7. Digitalni grafični diagram
 8. Revizijski bloki
 9. Sledite nam
 10. Poslovni članek
 11. Stran z novicami
 12. Seznam novic
 13. Rezultati iskanja, ki vsebujejo termin »TotalEnergies«
 14. Pogosta vprašanja
 15. Predstavitev orodja za izdelavo spletnih mest TotalEnergies Web Factory

Povratne informacije in stik

Če ne morete dostopati do vsebine ali storitve, se lahko obrnete na osebo, ki je odgovorna za [], da vas lahko preusmeri na dostopno nadomestno vsebino ali da pridobite vsebino v drugačni obliki.

Pravna sredstva

Ta postopek uporabite v naslednjem primeru.
Obvestili ste upravitelja spletnega mesta o pomanjkanju dostopnosti, kar vam preprečuje dostop do vsebine ali storitev na portalu in niste prejeli zadovoljivega odgovora.