Skip to content

Biološka maziva

Podjetje TotalEnergies se je vedno zavedalo potrebe za zaščito okolja in trajnostnega razvoja. Kot odgovor na te izzive smo razvili biološka maziva, celotno paleto specialnih olj za stroje in vozila, ki potrebujejo manj mazanja in pri katerih iztekanje ali razlitje predstavlja neposredno nevarnost za okolje.

Kaj je biološko mazivo?

Strokovni izraz »biološka maziva« se nanaša na vsa maziva, ki se lahko hitro razgradijo in niso strupena za ljudi in vodne habitate. Lahko so osnovana na osnovi rastlinskih olj (npr. olje oljne ogrščice) ali pa na osnovi sintetičnih estrov, izdelanih iz modificiranih recikliranih olj.

Ključne prednosti bioloških maziv:

 • hitra biorazgradljivost,
 • nizka toksičnost,
 • ne onesnažujejo okolja,
 • dobre mazalne lastnosti,
 • visok indeks viskoznosti,
 • daljša življenjska doba opreme.

Vloga bioloških maziv

Uporaba bioloških maziv je zaželena povsod, kjer obstaja nevarnost za okolje. Zato obstajajo naslednji razlogi:

 • olja, ki se izlivajo v okolje (olje za mazanje verige motornih žag, olja za dvotaktne motorje, sredstva in masti za odstranjevanje folij);
 • olja, ki se lahko izlivajo v okolje (hidravlična olja, olja za motorje, menjalnike, osi in podobno).

Uporaba bioloških maziv je še posebej priporočljiva, ko je varstvo okolja stalna skrb, na primer v vodnatih, planinskih, kmetijskih in gozdnatih območjih ali v globokih kamnolomih.

Biološka maziva za čisto vodo

Voda predstavlja izziv: tu je največje število virov onesnaževanja povezanih z olji. Primer za to so stroji, ki opravljajo dela v rekah in kanalih (podvodna izkopavanja, urejanja obalnih področij in podobno) kot tudi sama plovila, ne glede na to ali govorimo o poklicni (npr. vlačilci) ali rekreativni uporaba (čolni z izvenkrmnimi motorji, vodni skuterji itd.). Vsa oprema, ki se uporablja na ali v bližini vode v tem smislu prav tako predstavlja razlog za zaskrbljenost. Maziva TotalEnergies ponujajo celotno paleto bioloških maziv, ki so prilagojena tovrstnim dejavnostim:

 • rečna in priobalna plovba,
 • priobalna in celinska plovba,
 • izletniške ladje,
 • prekopi in hidroelektrarne.

Biološka maziva za čistejše okolje

Stroji za zemeljska dela pogosto izvajajo dela v naravnem okolju, na gradbiščih in krajinskih projektih, kamnolomih in mestnih cestiščih. Te vrste del lahko privedejo do nenamernega izlitja motornega olja, olja za menjalnike ali hidravličnega olja, ki lahko onesnažijo neposredno okolico. Ker TotalEnergies skrbi za naravno okolje, izdeluje paleto bioloških maziv, ki jih uporabljajo:

 • stroji za izkopavanje,
 • gradbeni stroji,
 • oprema za zemeljska dela,
 • stroji za čiščenje kanalizacije.

 

Biološka maziva za čiste gorske pokrajine

Strokovnjaki, ki imajo delo v gorah, se nenehno zavzemajo za ohranjanje svojega okolja, da bi gorska območja ostala »čista«. Da bi zadovoljil njihove potrebe, je TotalEnergies izdelal paleto bioloških maziv za vso opremo, ki prihaja v stik z naravo: vlečnice, snežni topovi, motorne sani, teptalci snega in ostali stroji za vzdrževanje. Paleta izdelkov zajema olja za menjalnike, hidravlična olja, masti in olja za dvotaktne motorje za naslednje primere:

 • vzdrževanje prog,
 • vlečnice,
 • motorne sani / vozila za vse terene (ATV),
 • snežni topovi.

 

Biološka maziva za čisto zemljišče

Maziva se uporabljajo v gozdarstvu in poljedelstvu za manjše stroje (motorne žage, obrezovalce), pa tudi za stroje, ki se uporabljajo pri sečnji dreves (vozila za prevoz in natovarjanje hlodovine) ter pri pripravi zemljišč in žetvi.
V primeru nenamernega razlitja lahko razlita olja (za verigo motorne žage in dvotaktne motorje), kot tudi olja za menjalnike in hidravlična olja, predstavljajo vir onesnaženja naravnega gozdnega ali podeželskega okolja. TotalEnergies izdeluje paleto bioloških maziv, ki so prilagojena uporabi v gozdovih in kmetijstvu:

 • gozdarska dela,
 • priprava zemljišč,
 • kmetijska oprema,
 • motorne žage, obrezovalci.